Nezobrazuje se ti e-letter správně? Klikni sem
logo
E-letter ČVUT v Praze: 08/2020
E-letter ČVUT v Praze
Přihlas se na ČVUT v Praze ještě teď
 
Některé fakulty a součásti ČVUT v Praze vypsaly druhá kola - mimořádné termíny přijímacího řízení. Tobě tím daly možnost přihlásit se později, zkusit znovu své štěstí u přijímací zkoušky nebo přijetí ke studiu bez ní.
 
 
E-letter ČVUT v Praze
 
FAKULTA DOPRAVNÍ
 
Fakulta vyhlásila mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských programů. Přihlášku je nutné podat do 7. srpna 2020 pro studium v Praze a do 25. srpna 2020 pro studium v Děčíně. Detailní informace nalezneš tady.
 
 
E-letter ČVUT v Praze
 
 
FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
 
Mimořádný termín přijímacího řízení fakulta vyhlásila na vybrané studijní programy. Posledním dnem, ve kterém budou moci uchazeči sepsat elektronicky přihlášku ke studiu pro akademický rok 2020/2021, je 13. srpna 2020. Programy do kterých je možné se přihlásit, stejně jako další informace nalezneš zde.
 
 
E-letter ČVUT v Praze
MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ
 
Mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 bylo vyhlášeno pro bakalářský program Ekonomika a management. Elektronickou přihlášku můžeš podávat do 21. srpna 2020. Termín přijímací zkoušky je stanoven na 31. srpna 2020. Podmínky mimořádného přijímacího řízení a další informace najdeš tady.
 
 
E-letter ČVUT v Praze
 
 
FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
 
Do 23. srpna 2020 je možné podat přihlášku na Fakultu elektrotechnickou. Termín přijímací zkoušky byl stanoven na 1. září 2020. Všechny podrobné informace o přijímacím řízení jsou uvedeny ve směrnici děkana. Tu najdeš, společně s časovým harmonogramem, zde.
 
 
E-letter ČVUT v Praze
FAKULTA STROJNÍ
 
Vzhledem k mimořádné situaci, která panuje v České republice, stanovil děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze mimořádný termín pro podání přihlášek. Přihláška zůstane otevřená až do 4. září 2020. Děkan také zrušil přijímací zkoušky. Další informace a na jaké obory se můžeš hlásit, se dozvíš tady.
 
 
www.cvut.cz
www.studujcvut.cz
 
  images  images  images   images   images
 
Pokud se ti náš e-letter nabitý informacemi z ČVUT nezobrazuje správně a nechceš tak být ochuzen/a o příležitost seznámit se s naší školou, klikni sem.
Pro odhlášení e-letteru klikni zde.
Tento e-letter je informačním sdělením a byl ti zaslán na základě tvé registrace a svolení na některé z akcí pořádaných ČVUT v Praze
nebo na akci, které se ČVUT v Praze účastnilo nebo z veřejně dostupných adres vzdělávacích zařízení.
logo