Nezobrazuje se ti e-letter správně? Klikni sem
logo
E-letter ČVUT v Praze: 05/2020
E-letter ČVUT v Praze
Jak na ČVUT
 
V rámci ochranných opatření spojených s pandemií koronaviru jsou změněny termíny přijímacího řízení na jednotlivé fakulty a součásti ČVUT v Praze. Tady je přehled o změnách, novinkách a termínech.
 
 
 
E-letter ČVUT v Praze
Fakulta stavební
 
Děkan Fakulty stavební ČVUT mimořádně promíjí v souvislosti s koronavirovou krizí přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na této fakultě pro akademický rok 2020/21. O prominutí přijímací zkoušky z matematiky nemusí uchazeči žádat. Přijati budou všichni uchazeči o studium programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie a Civil Engineering splňující podmínky pro přijetí. Podmínky pro přijetí platí stejné pro I. i II. kolo přijímacího řízení. Do druhého kola lze podávat přihlášky od 1. 6. do 31. 7. 2020.

Detailní informace jsou zde.
 
 
 
E-letter ČVUT v Praze
Fakulta strojní
 
Fakulta strojní ČVUT umožňuje podat elektronickou přihlášku do 4. září 2020. Uchazečům, kteří úspěšně ukončili nebo ukončí středoškolské studium maturitou, promíjí děkan písemnou přijímací zkoušku z matematiky. Uchazeči, kteří neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky na škole akreditované v ČR, budou mít v prvním semestru studia povinně zapsán vyrovnávací předmět Repetitorium středoškolské matematiky.

Podrobnosti jsou zde.
 
 
 
E-letter ČVUT v Praze
 
Fakulta elektrotechnická
 
Na Fakultě elektrotechnické ČVUT dochází k posunu termínu přijímacího řízení na 29. 6. 2020. Náhradní termín přijímací zkoušky je 1. 9. 2020. Do 23. 8. 2020 lze také podávat přihlášky do druhého kola přijímacího řízení.

Další informace najdeš tady.
 
 
 
E-letter ČVUT v Praze
 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT letos všem zájemcům o bakalářské studium přijímací zkoušky promíjí. Přihlášky ke studiu je přitom možné podávat až do 7. září 2020, a to bezkontaktně. Fakulta také připravuje živá vysílání pod názvem K jádru věci, kde představuje svá nejzajímavější pracoviště – na Facebooku je možné vidět i už odvysílané záznamy.

Podrobnější informace jsou zde.
 
 
 
E-letter ČVUT v Praze
 
Fakulta dopravní
 
Fakulta dopravní ČVUT upustila od přijímacích zkoušek pro tyto bakalářské obory/specializace: Logistika a řízení dopravních procesů, Letecká doprava, Dopravní systémy a technika, Inteligentní dopravní systémy. Pro bakalářské obory Profesionální pilot a Technologie údržby letadel zůstávají přijímací zkoušky v plném rozsahu. Termín pro podávání přihlášek je do 7. 8. 2020 pro Bc. studium v Praze a do 25. 8. 2020 na Bc. studia v Děčíně.

Veškeré detailní informace najdeš zde.
 
 
 
E-letter ČVUT v Praze
 
Fakulta biomedicínského inženýrství
 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT bude v případě, že počet došlých přihlášek nepřevýšil vyhlášenou kapacitu přijímaných uchazečů do příslušného studijního programu/oboru a dané formy studia o určité procento, mimořádně promíjet přijímací zkoušku těmto uchazečům z důvodu koronavirové krize. V případě, že počet došlých přihlášek převýšil vyhlášenou kapacitu přijímaných uchazečů, budou studenti vykonávat přijímací zkoušku. Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů budou probíhat v první polovině července.

Pro více informací klikni sem.
 
 
 
E-letter ČVUT v Praze
 
Fakulta informačních technologií
 
Fakulta informačních technologií ČVUT nezměnila úroveň obtížnosti přijímací zkoušky, ale zjednodušila některé administrativní kroky. Týká se to přijímacího řízení do bakalářského i magisterského studia. První termín přijímací zkoušky bude posunut na 29. 6. 2020, kdy už by měly být maturitní zkoušky ukončeny. V tomto termínu bude přijímací zkoušku pro fakultu zajišťovat společnost SCIO on-line formou. Pro ty, kteří se nebudou moci prvního termínu zúčastnit, bude další termín 31. 8. 2020.

Detaily najdeš zde.
 
 
 
E-letter ČVUT v Praze
 
Fakulta architektury
 
Fakulta architektury ČVUT vyhlásila mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů. Zájemci o studium architektury si v mimořádném přijímacím řízení mohou podat přihlášky do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura, a to v době od 15. 6. do 20. 7. 2020. Přijímací řízení bude probíhat dvoukolově v období od 31. 8. do 14. 9. 2020. Další podrobnosti k podmínkám přijetí a průběhu přijímacího řízení najdeš na webových stránkách www.fa.cvut.cz v sekci Uchazeči.
 
 
 
E-letter ČVUT v Praze
 
Masarykův ústav
vyšších studií
 
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT stanovil termíny přijímacích zkoušek pro bakalářské studium na 29. 6. 2020, náhradní termín 7. 7. 2020. Studenti dostanou 15 dní před přijímacími zkouškami podrobnější informace o čase, kdy se mají dostavit.

Více se dozvíš tady.
 
 
www.cvut.cz
www.studujcvut.cz
 
  images  images  images   images   images
 
Pokud se ti náš e-letter nabitý informacemi z ČVUT nezobrazuje správně a nechceš tak být ochuzen/a o příležitost seznámit se s naší školou, klikni sem.
Pro odhlášení e-letteru klikni zde.
Tento e-letter je informačním sdělením a byl ti zaslán na základě tvé registrace a svolení na některé z akcí pořádaných ČVUT v Praze
nebo na akci, které se ČVUT v Praze účastnilo nebo z veřejně dostupných adres vzdělávacích zařízení.
logo